Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

خرید بیت کوین؛ 0.0205 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای الناز افشارنژاد:
361 روز قبل
2020-01-26 21:36:14

عال

خرید وبمانی؛ 70 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای محسن جنتی پاک:
361 روز قبل
2020-01-26 21:32:20

بسیار عالی

خرید وبمانی؛ 30 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای محسن جنتی پاک:
361 روز قبل
2020-01-26 21:26:42

بسیار عالی و سریع

خرید وبمانی؛ 70 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای سعید خانی:
361 روز قبل
2020-01-26 20:29:30

خرید بیت کوین؛ 0.00079 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی عاقلی:
361 روز قبل
2020-01-26 20:25:26

تبدیل بیت کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.0002 بیت کوین به 1.57 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Saad:
361 روز قبل
2020-01-26 20:09:08

Fast exchange

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به اِتریوم؛ 2 دلار به 0.0098413 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای قدیر شایگان:
361 روز قبل
2020-01-26 19:35:00

سرعت تراکنش بی نظیر بود، حرف ندارید به خدا

خرید بیت کوین؛ 0.000283 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای سیدرضا اوجاقی:
361 روز قبل
2020-01-26 19:30:32

Number 1

تبدیل دوج کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 10799 دوج کوین به 24.06 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای addy:
361 روز قبل
2020-01-26 19:27:47

Awesome Service Quick, Fast

خرید اِتریوم؛ 0.17174 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای حسین نقابی آبش احمدلو:
361 روز قبل
2020-01-26 19:27:44

خرید ترون؛ 836.83785 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای سعید یگانه:
361 روز قبل
2020-01-26 18:48:31

خرید بیت کوین؛ 0.0032 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهبان سیستانی:
361 روز قبل
2020-01-26 18:42:18

خرید دوج کوین؛ 5500 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی اریک:
361 روز قبل
2020-01-26 18:27:16

ممنون

تبدیل بیت کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.0001 بیت کوین به 0.69 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Saad:
361 روز قبل
2020-01-26 18:06:07

Good

تبدیل اِتریوم به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 3.53 اتریوم به 576.17 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای قدیر شایگان:
361 روز قبل
2020-01-26 17:37:36

مثل همیشه عالی از همه نظر

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 30 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهدی کلانتری:
361 روز قبل
2020-01-26 17:27:15

ممنون

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 4.2 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد قره باغی سونتوئی:
361 روز قبل
2020-01-26 17:22:38

عالی

تبدیل اِتریوم به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 2.5 اتریوم به 408.92 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای قدیر شایگان:
361 روز قبل
2020-01-26 16:48:19

ممنون بابت خدمات خوبتون

فروش بیت کوین؛ 0.00485987 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مرتضی رجبی:
361 روز قبل
2020-01-26 16:21:49

ممنون بابت پرداخت سریع و امن

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.3 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای حمید زارعی مقدم:
361 روز قبل
2020-01-26 15:47:18

خرید ترون؛ 1907.81049 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر رضا نیستانی:
361 روز قبل
2020-01-26 15:08:11

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 11 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهدی کلانتری:
361 روز قبل
2020-01-26 14:35:27

ممنون

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 1.87 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای آرین پرتوی جاوید:
361 روز قبل
2020-01-26 14:03:37

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 36 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای مرتضی جلالی تکانتپه:
361 روز قبل
2020-01-26 13:58:52

سریع ایمن

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 41.73 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیرحسین فلاح:
361 روز قبل
2020-01-26 13:28:15

عالی و سریع

خرید دوج کوین؛ 1000 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد غفاری:
361 روز قبل
2020-01-26 12:54:22

خرید بایننس کوین؛ 0.3439 بایننس کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای ابراهیم دوروزی:
362 روز قبل
2020-01-26 11:43:01

خرید بیت کوین؛ 0.00084 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای علیرضا زراعت پیشه:
362 روز قبل
2020-01-26 10:58:42

عالی مثل همیشه

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 7.5 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای علیرضا زراعت پیشه:
362 روز قبل
2020-01-26 10:44:18

مرسی عالی بود

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 3.53 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای احمد مومنی:
362 روز قبل
2020-01-26 09:46:59

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |268| |269| |270| |271| |272| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |768| |769| |770| |771| |772|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.