Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

تبدیل دوج کوین به بیت کوین؛ 15800 دوج کوین به 0.004034 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای juan rondon:
268 روز قبل
2020-01-28 04:04:57

100% Recomendados

فروش لایت کوین؛ 1.998432 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمدامین زربخت:
268 روز قبل
2020-01-28 02:27:21

فروش اِتریوم کلاسیک؛ 22.0091593 اتریوم کلاسیک

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمدامین زربخت:
268 روز قبل
2020-01-28 02:26:17

فروش بیت کوین کش؛ 3.0576708 بیت کوین کش

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمدامین زربخت:
268 روز قبل
2020-01-28 02:25:16

فروش بیت کوین اِس وی؛ 0.99992611 بیت کوین اِس وی

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمدامین زربخت:
268 روز قبل
2020-01-28 02:24:07

خرید بیت کوین؛ 0.00148 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای سيد عليرضا حسيني:
268 روز قبل
2020-01-28 02:22:29

فروش بیت کوین؛ 0.06030437 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر خداپرست:
268 روز قبل
2020-01-28 02:20:33

عالی

خرید بیت کوین؛ 0.06813 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای سيد عليرضا حسيني:
268 روز قبل
2020-01-28 02:09:07

بهترين صرافي تو كل كشور هستين

خرید بیت کوین؛ 0.02259 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای سيد عليرضا حسيني:
268 روز قبل
2020-01-28 01:35:07

خرید بیت کوین؛ 0.02256 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای سيد عليرضا حسيني:
268 روز قبل
2020-01-28 01:31:20

خرید بیت کوین؛ 0.02265 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای سيد عليرضا حسيني:
268 روز قبل
2020-01-28 01:09:53

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 2.05 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای داریوش پاشائی :
268 روز قبل
2020-01-28 00:47:17

احسن بر شما. تا اومدم ورود به سایت کنم مثل این چندسال گذشته که با شما هستم. دیدم واریز زودتر از من رسیده. سپاس و صدسپاس

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 9.8 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای حمید زارعی مقدم:
268 روز قبل
2020-01-28 00:31:27

ممنونم

فروش اِتریوم؛ 0.5 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی رستمی اقدرق:
268 روز قبل
2020-01-28 00:29:44

عالی

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 3 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای حمیدرضا زینال زاده:
268 روز قبل
2020-01-28 00:25:40

فروش لایت کوین؛ 0.115 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی علیدوست:
269 روز قبل
2020-01-27 23:36:48

عالی

تبدیل بیت کوین به تدر؛ 0.0002 بیت کوین به 1.2879282 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای بهروز سرلک:
269 روز قبل
2020-01-27 23:18:05

فروش بیت کوین کش؛ 0.8 بیت کوین کش

توسط سرکار خانم/جناب آقای یوسف جوانی:
269 روز قبل
2020-01-27 23:05:57

بسیار عالی

خرید بیت کوین؛ 0.002 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر بی ریایی:
269 روز قبل
2020-01-27 22:52:10

خرید لایت کوین؛ 0.022 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای بابک زندی:
269 روز قبل
2020-01-27 22:18:23

خرید بیت کوین؛ 0.06237 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای سيد عليرضا حسيني:
269 روز قبل
2020-01-27 22:07:50

تكـ تو كل ايران

خرید بیت کوین؛ 0.02339 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای سيد عليرضا حسيني:
269 روز قبل
2020-01-27 21:51:33

خرید بیت کوین؛ 0.02339 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای سيد عليرضا حسيني:
269 روز قبل
2020-01-27 21:47:17

خرید لایت کوین؛ 0.08507018 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای منصور سیفی پیراقوم:
269 روز قبل
2020-01-27 21:28:27

سرعت عمل بالا ، انسان های وارد ،تبریک میگه سایتتون از همه لحاظ عالیه🎯💚

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 140 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای عیسی تابش:
269 روز قبل
2020-01-27 19:50:16

خرید وبمانی؛ 105 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای محسن حاجی فتحعلی:
269 روز قبل
2020-01-27 19:25:53

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 15 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی عطایی:
269 روز قبل
2020-01-27 19:17:19

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 5.25 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهرشاد خیراندیش:
269 روز قبل
2020-01-27 18:50:23

با درود و تشکر از زحمات شما ارادتمند.خیراندیش

فروش اِتریوم؛ 0.05 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای حسین ابراهیمی:
269 روز قبل
2020-01-27 18:01:49

خرید وبمانی؛ 1.65 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد عزیز نعمانی:
269 روز قبل
2020-01-27 16:02:04

مرسيییییییی....

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |198| |199| |200| |201| |202| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |700| |701| |702| |703| |704|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.