Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

فروش اِتریوم کلاسیک؛ 3.3683979 اتریوم کلاسیک

توسط سرکار خانم/جناب آقای هادی ریحانی:
355 روز قبل
2020-02-01 22:10:10

خرید وبمانی؛ 200 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای reza jalaliyan:
355 روز قبل
2020-02-01 21:51:36

عالی

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 11.22 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی نوابی:
355 روز قبل
2020-02-01 20:32:35

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به دوج کوین؛ 200 دلار به 79742.0965058 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای قدیر شایگان:
355 روز قبل
2020-02-01 20:10:49

ممنون بابت خدمات عالیتون

خرید بیت کوین؛ 0.0112 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مژگان دولتشاهی:
355 روز قبل
2020-02-01 20:02:52

عالی

خرید ترون؛ 748.73627 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای سعید یگانه:
355 روز قبل
2020-02-01 19:19:54

فروش بیت کوین؛ 0.01 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیرحسین شریفی:
355 روز قبل
2020-02-01 19:01:14

تبدیل بیت کوین به دوج کوین؛ 0.00165111 بیت کوین به 6334.360671 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Mehrdad:
355 روز قبل
2020-02-01 18:59:46

عالی وریییی نایس

فروش مونِرو؛ 0.51 مونرو

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر زعیم زاده:
355 روز قبل
2020-02-01 18:48:53

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 11.6 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی عباسی:
355 روز قبل
2020-02-01 18:28:59

عالی

فروش بیت کوین؛ 0.124 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمدمجتبی خدایی:
355 روز قبل
2020-02-01 17:34:11

ممنونم مثل همیشه عالی 🙏🙏♥️

خرید تدر-ERC20؛ 6 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمدرضا محزونیه:
355 روز قبل
2020-02-01 17:15:31

مثل همیشه عالی

فروش بیت کوین؛ 0.01 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیررضا راسته:
355 روز قبل
2020-02-01 17:14:31

عالی

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 2 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای علیرضا اسدی:
355 روز قبل
2020-02-01 16:37:49

فروش بیت کوین؛ 0.00516748 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد علی برهانی شیدانی:
355 روز قبل
2020-02-01 16:23:27

awli hastin

خرید اِتریوم؛ 0.044788 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای فرشید لرستانی:
355 روز قبل
2020-02-01 15:04:28

عالی

فروش اِتریوم؛ 0.1 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای حسین ابراهیمی:
355 روز قبل
2020-02-01 15:01:34

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 2.2 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی عباسی:
355 روز قبل
2020-02-01 14:51:34

عالی

خرید لایت کوین؛ 0.142 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای احمد ف:
355 روز قبل
2020-02-01 14:23:21

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 1.77 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی نوابی:
355 روز قبل
2020-02-01 14:17:16

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 1.7716 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد تنهای قولنجی:
355 روز قبل
2020-02-01 14:05:21

خرید اِتریوم؛ 0.38799 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای حسین نقابی آبش احمدلو:
355 روز قبل
2020-02-01 14:04:50

خرید استلار؛ 570.96247 استلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر رضا نیستانی:
356 روز قبل
2020-02-01 13:25:33

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 1.5 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای برديا معتمد فتح:
356 روز قبل
2020-02-01 13:18:41

فروش استلار؛ 3900 استلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمدرضا محزونیه:
356 روز قبل
2020-02-01 12:39:50

مثل همیشه عالی ممنون

فروش تدر-ERC20؛ 50 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای بهنام بحرآبادی:
356 روز قبل
2020-02-01 12:25:02

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 18 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای مجید مشایخ:
356 روز قبل
2020-02-01 12:15:30

عالی

تبدیل بیت کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.0005409 بیت کوین به 5 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای ZAINALI:
356 روز قبل
2020-02-01 10:12:39

Good Best

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 2.1 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی عباسی:
356 روز قبل
2020-02-01 10:05:37

عالی

فروش ریپل؛ 79.5 ریپل

توسط سرکار خانم/جناب آقای صمد تکراری:
356 روز قبل
2020-02-01 10:02:22

سپاسگذار عالی

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |260| |261| |262| |263| |264| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |769| |770| |771| |772| |773|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.