Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

خرید دوج کوین؛ 61686.80894 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای رضا فتح زاده:
327 روز قبل
2020-02-29 18:15:41

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به اِتریوم؛ 200 دلار به 0.8571105 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر جوکار:
327 روز قبل
2020-02-29 17:37:22

بسیار سریع تبدیل ووچر پرفکت مانی به اتریوم انجام شد. تقریبا 1 دقیقه

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به اِتریوم؛ 200 دلار به 0.8559221 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر جوکار:
327 روز قبل
2020-02-29 17:33:16

ممنون از شما بسیار سریع انجام شد

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 5.86 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای احمد مومنی:
327 روز قبل
2020-02-29 16:39:41

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 2.9 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی عباسی:
327 روز قبل
2020-02-29 14:36:51

😘

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 1.2 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی عباسی:
327 روز قبل
2020-02-29 14:29:39

😘

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 50 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای عبداله حسینی:
327 روز قبل
2020-02-29 14:14:50

ممنون .بی نظیرید

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 31 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی عطایی:
327 روز قبل
2020-02-29 14:09:37

خرید بیت کوین؛ 0.0002 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای دانیال اعلمی:
327 روز قبل
2020-02-29 13:24:43

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 77.49 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیرمهدی زاده رفیع:
327 روز قبل
2020-02-29 13:15:53

ممنونم

خرید وبمانی؛ 10.01 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای حمید صبوری گله خان:
327 روز قبل
2020-02-29 12:18:11

فروش بیت کوین؛ 0.007 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای حسن ظهوری:
327 روز قبل
2020-02-29 11:11:56

دقت و سرعت عالی واقعا مرسی

فروش وبمانی؛ 100 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای رامین یابنده:
327 روز قبل
2020-02-29 10:20:39

مثل همیشه سریع و عالی

فروش بیت کوین؛ 0.0199 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای حامد رزازان:
328 روز قبل
2020-02-29 05:31:26

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 65 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر حاجی زاده:
328 روز قبل
2020-02-29 03:10:11

تبدیل بیت کوین به مونِرو؛ 0.11511811 بیت کوین به 14.4533587 مونرو

توسط سرکار خانم/جناب آقای Mon:
328 روز قبل
2020-02-29 02:54:38

Fast and secure.

فروش اِتریوم؛ 0.05 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد هاشم دولابی:
328 روز قبل
2020-02-29 00:56:23

سریع مثل همیشه.هر روز بهتر از دیروز

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 7.55 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای مجتبی ابوالقاسم زاده نوری:
328 روز قبل
2020-02-29 00:29:25

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 31.34 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیرحسین فلاح:
328 روز قبل
2020-02-28 22:13:04

تبدیل دوج کوین به بیت کوین اِس وی؛ 9899 دوج کوین به 0.0995204 بیت کوین اِس وی

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
328 روز قبل
2020-02-28 22:02:27

فروش بیت کوین؛ 0.01 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مونا مظهری:
328 روز قبل
2020-02-28 21:26:38

خرید بیت کوین کش؛ 0.03703 بیت کوین کش

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی علیدوست:
328 روز قبل
2020-02-28 21:19:34

فروش بیت کوین؛ 0.0036 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای رویا خبازی دولت آباد:
328 روز قبل
2020-02-28 21:17:47

فروش بیت کوین؛ 0.005269 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای سيد عليرضا حسيني:
328 روز قبل
2020-02-28 21:14:52

فروش بیت کوین کش؛ 0.022 بیت کوین کش

توسط سرکار خانم/جناب آقای رویا خبازی دولت آباد:
328 روز قبل
2020-02-28 21:14:24

با تشکر از سرعت بالای ارسال

خرید بیت کوین؛ 0.02001 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای رضا فتح زاده:
328 روز قبل
2020-02-28 20:58:11

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به بیت کوین؛ 4 دلار به 0.0004028 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای lopes:
328 روز قبل
2020-02-28 20:27:56

is the best thanks

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به بیت کوین؛ 23 دلار به 0.0024932 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای امین محمدی:
328 روز قبل
2020-02-28 20:18:52

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 20 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی عطایی:
328 روز قبل
2020-02-28 20:09:52

خرید بیت کوین؛ 0.0001 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای علیرضا نازیان:
328 روز قبل
2020-02-28 19:31:28

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |224| |225| |226| |227| |228| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |768| |769| |770| |771| |772|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.