Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

تبدیل بیت کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.00065 بیت کوین به 6.22 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Yasirzaman:
340 روز قبل
2020-05-09 12:38:36

At is very good and fast exchange I love at

تبدیل اِتریوم به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.00561741 اتریوم به 1.17 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Ro:
341 روز قبل
2020-05-09 01:11:39

Super!

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 3.1 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد قره باغی سونتوئی:
341 روز قبل
2020-05-08 21:58:25

فروش لایت کوین؛ 2.05 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
341 روز قبل
2020-05-08 21:55:28

تبدیل اِتریوم به بیت کوین؛ 3.67 اتریوم به 0.0768185 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیرحسین شریفی:
341 روز قبل
2020-05-08 15:11:21

عالیی

فروش بیت کوین؛ 0.004 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای امید صداقت:
341 روز قبل
2020-05-08 14:28:28

تبدیل بایننس کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.12 بایننس کوین به 1.89 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای احمد زمانی:
342 روز قبل
2020-05-08 11:29:59

very nice

فروش اِتریوم؛ 0.016 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد ارجمند:
342 روز قبل
2020-05-08 04:48:23

عالی

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 11.1 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای سيدحسين موسويان:
342 روز قبل
2020-05-08 03:51:14

سپاس از دقت نظرتان فقط کار مزدتون کمی زیاده

فروش بیت کوین؛ 0.14014585 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمود اسدی پور طهرانی:
342 روز قبل
2020-05-07 23:40:32

تشکر از لطف شما

فروش بیت کوین کش؛ 0.01382 بیت کوین کش

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهدی قاسم زاده:
342 روز قبل
2020-05-07 23:30:21

عالی مثل همیشه سریع و مطمئن

خرید تدر-ERC20؛ 60 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر بی ریایی:
342 روز قبل
2020-05-07 20:08:54

خرید لایت کوین؛ 1 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
342 روز قبل
2020-05-07 20:02:48

فروش لایت کوین؛ 1.429 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
342 روز قبل
2020-05-07 18:19:34

فروش وبمانی؛ 8.5 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای حمید صبوری گله خان:
342 روز قبل
2020-05-07 15:01:55

خرید اِتریوم؛ 0.02 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای یاسر رشدی:
342 روز قبل
2020-05-07 13:29:27

عالی

تبدیل لایت کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.10286905 لایت کوین به 4.57 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای سید محمدرضا مولائی:
343 روز قبل
2020-05-07 06:36:56

عالی

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به بیت کوین؛ 6 دلار به 0.00062445 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Salim :
343 روز قبل
2020-05-07 05:59:39

You are awesome always trusted and instant thanks

فروش اِتریوم؛ 0.87331281 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی:
343 روز قبل
2020-05-07 02:06:47

بدون هیچ اغراقی میگم، برخورد حرفه‌ای و عملکرد درستی که توی این سایت دیدم هیچوقت در هیچ ارگانی در ایران ندیدم و نخواهم دید. امیدوارم همیشه برقرار و تندرست باشید.

تبدیل بیت کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.00165597 بیت کوین به 15.19 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای سید محمدرضا مولائی:
343 روز قبل
2020-05-06 23:47:39

عالی

تبدیل ترون به اِتریوم؛ 40.5 ترون به 0.00309912 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای matrix007:
343 روز قبل
2020-05-06 16:36:09

Trusted and good exchanger

خرید لایت کوین؛ 0.3614 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
343 روز قبل
2020-05-06 15:35:18

تبدیل بیت کوین به تدر-ERC20؛ 0.325 بیت کوین به 2924.99319762 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای بهزاد عطاری:
343 روز قبل
2020-05-06 14:42:33

خرید تدر-ERC20؛ 100 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر بی ریایی:
343 روز قبل
2020-05-06 14:01:02

GOOD

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به بیت کوین؛ 7 دلار به 0.00074913 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Salim:
343 روز قبل
2020-05-06 11:57:58

Greate and instant service you are the best

فروش بایننس کوین؛ 0.12509709 بایننس کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی :
344 روز قبل
2020-05-05 23:55:11

عالی

فروش لایت کوین؛ 1.62 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مرتضی موسوی:
344 روز قبل
2020-05-05 22:56:04

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به بیت کوین؛ 29 دلار به 0.00311211 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی رسولی:
344 روز قبل
2020-05-05 22:34:39

عالی و سریع

خرید ترون؛ 1500 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای بهزاد باقرفام:
344 روز قبل
2020-05-05 19:43:10

Excellent

فروش وبمانی؛ 10.5 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای حمید صبوری گله خان:
344 روز قبل
2020-05-05 17:00:35

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |263| |264| |265| |266| |267| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |860| |861| |862| |863| |864|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.