Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

فروش دَش؛ 1.28 دش

توسط سرکار خانم/جناب آقای حسین اسدی:
302 روز قبل
2020-10-05 08:06:58

فروش لایت کوین؛ 1.78400674 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای حسین اسدی:
302 روز قبل
2020-10-05 08:03:02

فروش دوج کوین؛ 41180 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای حسین اسدی:
302 روز قبل
2020-10-05 07:59:23

فروش لایت کوین؛ 0.52969786 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
302 روز قبل
2020-10-05 02:35:16

خرید لایت کوین؛ 0.33135 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
302 روز قبل
2020-10-05 01:28:19

خرید لایت کوین؛ 0.02897 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
302 روز قبل
2020-10-05 01:10:49

فروش اِتریوم کلاسیک؛ 3.002992 اتریوم کلاسیک

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
302 روز قبل
2020-10-05 00:29:00

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 20 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای امير كاميار سرشت:
302 روز قبل
2020-10-04 23:59:43

خرید لایت کوین؛ 0.04531 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
302 روز قبل
2020-10-04 23:24:40

خرید اِتریوم کلاسیک؛ 2 اتریوم کلاسیک

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
302 روز قبل
2020-10-04 23:10:16

فروش ترون؛ 1030 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهدی خدایاری:
302 روز قبل
2020-10-04 22:47:53

عالی

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 20 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای محسن اکبری:
302 روز قبل
2020-10-04 22:24:57

خرید استلار؛ 40.28816 استلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای وحید احسان:
302 روز قبل
2020-10-04 20:18:21

فروش دوج کوین؛ 2130 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر زعیم زاده:
302 روز قبل
2020-10-04 17:26:52

عالی

فروش پاییر؛ 18.29 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای غزل جع:
302 روز قبل
2020-10-04 17:02:30

مثل همیشه عالی 👌👌👌

خرید بیت کوین؛ 0.0001 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای وحید [:
302 روز قبل
2020-10-04 15:39:23

تبدیل پاییر به ترون؛ 0.92 دلار به 29.29425012 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای abdulsenpai:
302 روز قبل
2020-10-04 14:28:36

thank you

تبدیل پاییر به ترون؛ 0.92 دلار به 29.29425012 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای abdulsenpai:
302 روز قبل
2020-10-04 14:28:36

thank you

خرید وبمانی؛ 0.7 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای اسماعیل کیانی:
302 روز قبل
2020-10-04 13:36:20

تشکر عالی هستین

تبدیل دوج کوین به ترون؛ 550 دوج کوین به 47.61679377 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر امینی اذر:
302 روز قبل
2020-10-04 12:44:53

مثل همیشه عالی... واقعا

تبدیل پاییر به استلار؛ 1.8 دلار به 22.65176936 استلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Yunier:
303 روز قبل
2020-10-04 07:25:47

Grasias equipo por intercambiar 🤝😊

فروش اِتریوم؛ 0.51 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای حسین :
303 روز قبل
2020-10-04 03:44:44

عالی مثل همیشه

خرید اِتریوم کلاسیک؛ 0.4421 اتریوم کلاسیک

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
303 روز قبل
2020-10-04 03:28:05

خرید ترون؛ 10 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
303 روز قبل
2020-10-04 01:40:38

فروش تدر - Ethereum Network - ERC20؛ 100 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد عادل حسینی:
303 روز قبل
2020-10-04 00:17:55

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 1.14 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای داریوش پاشائی :
303 روز قبل
2020-10-03 22:36:39

سپاس و 100 سپاس

خرید بیت کوین؛ 0.0002 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای سیده زینب بهره مندنژاد:
303 روز قبل
2020-10-03 21:41:19

عالی

خرید ترون؛ 101.03643 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
303 روز قبل
2020-10-03 20:11:56

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 2 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
303 روز قبل
2020-10-03 17:32:43

خرید استلار؛ 35.37876 استلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای وحید احسان:
303 روز قبل
2020-10-03 16:43:27

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |301| |302| |303| |304| |305| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |991| |992| |993| |994| |995|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.