آاترنیتی آاترنیتی (Aeternity) (AE)

رنکینگ 139 توکن توضیحات
ارزش بازار : 58.71 میلیون دلار (0.02% از کل بازار)
قیمت : 3,973 تومان (0.184799744999 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.386163 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 3.72191 %
تغییر قیمت-7 روزه : 7.14842 %
حجم معاملات-24 ساعته : 13.96 میلیون دلار
تعداد توکنهای در گردش : 317,669,133
تعداد توکنهای موجود : 363,490,076

نمودار قیمت آاترنیتی

Comments are closed.