بیت کوین گلد بیت کوین گلد (Bitcoin Gold) (BTG)

رنکینگ 46 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 154.42 میلیون دلار (0.06% از کل بازار)
قیمت : 150,769 تومان (8.81689080163 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.413802 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -0.780448 %
تغییر قیمت-7 روزه : -3.75735 %
حجم معاملات-24 ساعته : 39.34 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 17,513,924
تعداد کوینهای موجود : 17,513,924
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت بیت کوین گلد

Comments are closed.