بیت کوین بیت کوین (Bitcoin) (BTC)

رنکینگ 1 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 164.2 میلیارد دلار (65.56% از کل بازار)
قیمت : 152,261,265 تومان (8930.27948925 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.675448 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -0.16519 %
تغییر قیمت-7 روزه : -8.38608 %
حجم معاملات-24 ساعته : 28.65 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 18,386,750
تعداد کوینهای موجود : 18,386,750
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت بیت کوین

Comments are closed.