بیت کوین بیت کوین (Bitcoin) (BTC)

رنکینگ 1 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 789.6 میلیارد دلار (42.43% از کل بازار)
قیمت : 1,224,537,139 تومان (41936.203397855 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.43348449 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -4.01497301 %
تغییر قیمت-7 روزه : -3.37175889 %
حجم معاملات-24 ساعته : 31.31 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 18,828,550
تعداد کوینهای موجود : 18,828,550
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت بیت کوین

Comments are closed.