بیت کوین بیت کوین (Bitcoin) (BTC)

رنکینگ 1 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 1130.96 میلیارد دلار (54% از کل بازار)
قیمت : 1,630,039,820 تومان (60540.011883876 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.11307753 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 1.36528631 %
تغییر قیمت-7 روزه : 2.85376133 %
حجم معاملات-24 ساعته : 53.21 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 18,681,168
تعداد کوینهای موجود : 18,681,168
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت بیت کوین

Comments are closed.