بیت کوین بیت کوین (Bitcoin) (BTC)

رنکینگ 1 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 643.99 میلیارد دلار (64.47% از کل بازار)
قیمت : 802,123,965 تومان (34611.605824056 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.14474442 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -2.0492492 %
تغییر قیمت-7 روزه : -7.41894831 %
حجم معاملات-24 ساعته : 65.34 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 18,606,106
تعداد کوینهای موجود : 18,606,106
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت بیت کوین

Comments are closed.