بیت کوین بیت کوین (Bitcoin) (BTC)

رنکینگ 1 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 249.27 میلیارد دلار (63.27% از کل بازار)
قیمت : 388,787,548 تومان (13452.856341491 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.62873855 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 1.77254718 %
تغییر قیمت-7 روزه : 3.56597804 %
حجم معاملات-24 ساعته : 61.58 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 18,529,468
تعداد کوینهای موجود : 18,529,468
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت بیت کوین

Comments are closed.