بیت کوین بیت کوین (Bitcoin) (BTC)

رنکینگ 1 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 153.92 میلیارد دلار (64.96% از کل بازار)
قیمت : 100,418,175 تومان (8528.08277527 دلار) (1.0 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.83 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -2.2 %
تغییر قیمت-7 روزه : -4.37 %
حجم معاملات-24 ساعته : 20.92 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 18,048,975
تعداد کوینهای موجود : 18,048,975
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت بیت کوین

Comments are closed.