چین لینک چین لینک (Chainlink) (LINK)

رنکینگ 11 توکن توضیحات
ارزش بازار : 1.47 میلیارد دلار (0.58% از کل بازار)
قیمت : 49,597 تومان (4.2120342797 دلار) (0.00048812 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.33 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 5.8 %
تغییر قیمت-7 روزه : 1.08 %
حجم معاملات-24 ساعته : 485.48 میلیون دلار
تعداد توکنهای در دسترس : 350,000,000
تعداد توکنهای موجود : 1,000,000,000

نمودار قیمت چین لینک

Comments are closed.