دش دش (Dash) (DASH)

رنکینگ 29 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 724.48 میلیون دلار (0.2% از کل بازار)
قیمت : 2,073,161 تومان (74.17391276358 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -2.10663605 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 10.46807179 %
تغییر قیمت-7 روزه : 3.14285048 %
حجم معاملات-24 ساعته : 780.89 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 9,767,320
تعداد کوینهای موجود : 9,767,320
تعداد کوینهای نهایی : 18,900,000

نمودار قیمت دش

Comments are closed.