دش دش (Dash) (DASH)

رنکینگ 14 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 1.48 میلیارد دلار (0.59% از کل بازار)
قیمت : 2,300,051 تومان (167.337318435 دلار) (0.02098175 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.35 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.03 %
تغییر قیمت-7 روزه : 20.24 %
حجم معاملات-24 ساعته : 441.6 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 8,818,808
تعداد کوینهای موجود : 8,818,808
تعداد کوینهای نهایی : 18,900,000

نمودار قیمت دش

Exchanging

Comments are closed.