دش دش (Dash) (DASH)

رنکینگ 22 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 703.49 میلیون دلار (0.28% از کل بازار)
قیمت : 1,264,595 تومان (73.9529335199 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.0726392 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 1.71714 %
تغییر قیمت-7 روزه : -4.02546 %
حجم معاملات-24 ساعته : 517.14 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 9,512,682
تعداد کوینهای موجود : 9,512,682
تعداد کوینهای نهایی : 18,900,000

نمودار قیمت دش

Comments are closed.