دش دش (Dash) (DASH)

رنکینگ 19 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 833.44 میلیون دلار (0.33% از کل بازار)
قیمت : 1,049,508 تومان (89.1301957893 دلار) (0.01020116 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.36 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.18 %
تغییر قیمت-7 روزه : -16.72 %
حجم معاملات-24 ساعته : 925.16 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 9,350,867
تعداد کوینهای موجود : 9,350,867
تعداد کوینهای نهایی : 18,900,000

نمودار قیمت دش

Comments are closed.