دش دش (Dash) (DASH)

رنکینگ 15 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 994.95 میلیون دلار (0.35% از کل بازار)
قیمت : 1,353,890 تومان (111.431280071 دلار) (0.01053775 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.13 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 5.95 %
تغییر قیمت-7 روزه : -22.39 %
حجم معاملات-24 ساعته : 233.47 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 8,928,790
تعداد کوینهای موجود : 8,928,790
تعداد کوینهای نهایی : 18,900,000

نمودار قیمت دش

Exchanging

Comments are closed.