دش دش (Dash) (DASH)

رنکینگ 23 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 857.65 میلیون دلار (0.24% از کل بازار)
قیمت : 2,211,191 تومان (88.9815153149 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.24645 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 2.70799 %
تغییر قیمت-7 روزه : 7.30413 %
حجم معاملات-24 ساعته : 256.98 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 9,638,555
تعداد کوینهای موجود : 9,638,555
تعداد کوینهای نهایی : 18,900,000

نمودار قیمت دش

Comments are closed.