دش دش (Dash) (DASH)

رنکینگ 59 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 1.67 میلیارد دلار (0.1% از کل بازار)
قیمت : 4,167,372 تومان (162.31243028491 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.51874158 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -1.21775714 %
تغییر قیمت-7 روزه : 12.41087304 %
حجم معاملات-24 ساعته : 265.39 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 10,263,076
تعداد کوینهای موجود : 10,263,076
تعداد کوینهای نهایی : 18,900,000

نمودار قیمت دش

Comments are closed.