اییاس اییاس (EOS) (EOS)

رنکینگ 23 کوین توضیحات
ارزش بازار : 6.26 میلیارد دلار (0.31% از کل بازار)
قیمت : 165,787 تومان (6.572339874148 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.23477124 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -2.43526263 %
تغییر قیمت-7 روزه : -11.28555662 %
حجم معاملات-24 ساعته : 4.49 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 952,699,906
تعداد کوینهای موجود : 1,028,866,984

نمودار قیمت اییاس

Comments are closed.