اییاس اییاس (EOS) (EOS)

رنکینگ 9 کوین توضیحات
ارزش بازار : 2.36 میلیارد دلار (0.93% از کل بازار)
قیمت : 43,285 تومان (2.53131019732 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.599953 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.351229 %
تغییر قیمت-7 روزه : -3.93914 %
حجم معاملات-24 ساعته : 1.79 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 932,976,413
تعداد کوینهای موجود : 1,019,676,424

نمودار قیمت اییاس

Comments are closed.