اتریوم اتریوم (Ethereum) (ETH)

رنکینگ 2 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 250.45 میلیارد دلار (12.13% از کل بازار)
قیمت : 56,476,358 تومان (2170.0809911136 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.30597931 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 4.68087653 %
تغییر قیمت-7 روزه : 2.76970376 %
حجم معاملات-24 ساعته : 25.22 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 115,408,782
تعداد کوینهای موجود : 115,408,782

نمودار قیمت اتریوم

Comments are closed.