اتریوم اتریوم (Ethereum) (ETH)

رنکینگ 2 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 151.14 میلیارد دلار (15.26% از کل بازار)
قیمت : 30,634,166 تومان (1321.862600895 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.71199414 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -5.11635237 %
تغییر قیمت-7 روزه : 18.10204916 %
حجم معاملات-24 ساعته : 45.78 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 114,336,865
تعداد کوینهای موجود : 114,336,865

نمودار قیمت اتریوم

Comments are closed.