اتریوم اتریوم (Ethereum) (ETH)

رنکینگ 2 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 22.73 میلیارد دلار (9.09% از کل بازار)
قیمت : 3,488,044 تومان (204.5773547 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.188579 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.322709 %
تغییر قیمت-7 روزه : -4.24741 %
حجم معاملات-24 ساعته : 10.12 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 111,097,815
تعداد کوینهای موجود : 111,097,815

نمودار قیمت اتریوم

Comments are closed.