اتریوم اتریوم (Ethereum) (ETH)

رنکینگ 2 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 43.73 میلیارد دلار (11.06% از کل بازار)
قیمت : 11,162,411 تومان (386.2425833059 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.50899086 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -1.08515445 %
تغییر قیمت-7 روزه : -6.86271039 %
حجم معاملات-24 ساعته : 13.69 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 113,213,547
تعداد کوینهای موجود : 113,213,547

نمودار قیمت اتریوم

Comments are closed.