اتریوم اتریوم (Ethereum) (ETH)

رنکینگ 2 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 19.73 میلیارد دلار (8.29% از کل بازار)
قیمت : 2,139,530 تومان (181.701028441 دلار) (0.02120814 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.19 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -2.46 %
تغییر قیمت-7 روزه : -1.43 %
حجم معاملات-24 ساعته : 8.78 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 108,562,687
تعداد کوینهای موجود : 108,562,687

نمودار قیمت اتریوم

Comments are closed.