اتریوم اتریوم (Ethereum) (ETH)

رنکینگ 2 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 493.81 میلیارد دلار (18.87% از کل بازار)
قیمت : 119,256,370 تومان (4184.4340285949 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.35975458 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 8.49428609 %
تغییر قیمت-7 روزه : 15.1001227 %
حجم معاملات-24 ساعته : 23.33 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 118,011,259
تعداد کوینهای موجود : 118,011,259

نمودار قیمت اتریوم

Comments are closed.