اتریوم اتریوم (Ethereum) (ETH)

رنکینگ 2 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 234.47 میلیارد دلار (16.72% از کل بازار)
قیمت : 49,894,965 تومان (2013.9239047835 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.05655251 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 4.00011592 %
تغییر قیمت-7 روزه : -14.26091996 %
حجم معاملات-24 ساعته : 20.44 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 116,424,578
تعداد کوینهای موجود : 116,424,578

نمودار قیمت اتریوم

Comments are closed.