اتریوم اتریوم (Ethereum) (ETH)

رنکینگ 2 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 139.94 میلیارد دلار (13.91% از کل بازار)
قیمت : 27,670,404 تومان (1224.3541470387 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.13802639 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -2.37975846 %
تغییر قیمت-7 روزه : 3.30865065 %
حجم معاملات-24 ساعته : 28.7 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 114,296,302
تعداد کوینهای موجود : 114,296,302

نمودار قیمت اتریوم

Comments are closed.