اتریوم اتریوم (Ethereum) (ETH)

رنکینگ 2 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 44.36 میلیارد دلار (12.18% از کل بازار)
قیمت : 8,486,102 تومان (395.622478926 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.0918497 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 1.01171 %
تغییر قیمت-7 روزه : 0.749117 %
حجم معاملات-24 ساعته : 11.63 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 112,128,153
تعداد کوینهای موجود : 112,128,153

نمودار قیمت اتریوم

Comments are closed.