آیکان آیکان (ICON) (ICX)

رنکینگ 63 توکن توضیحات
ارزش بازار : 195.95 میلیون دلار (0.05% از کل بازار)
قیمت : 9,546 تومان (0.34277806805319 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.56873952 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -5.30111676 %
تغییر قیمت-7 روزه : -7.08102691 %
حجم معاملات-24 ساعته : 15.32 میلیون دلار
تعداد توکنهای در گردش : 571,660,989
تعداد توکنهای موجود : 800,460,000

نمودار قیمت آیکان

Comments are closed.