لیسک لیسک (Lisk) (LSK)

رنکینگ 48 کوین توضیحات
ارزش بازار : 150.87 میلیون دلار (0.06% از کل بازار)
قیمت : 20,776 تومان (1.21851606167 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.283044 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 1.14071 %
تغییر قیمت-7 روزه : 6.2466 %
حجم معاملات-24 ساعته : 3.93 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 123,815,530
تعداد کوینهای موجود : 139,870,142

نمودار قیمت لیسک

Comments are closed.