لایت کوین لایت کوین (Litecoin) (LTC)

رنکینگ 8 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 3.58 میلیارد دلار (0.91% از کل بازار)
قیمت : 1,573,324 تومان (54.440285128767 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.06503939 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -1.98571459 %
تغییر قیمت-7 روزه : -0.39860417 %
حجم معاملات-24 ساعته : 2.97 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 65,768,353
تعداد کوینهای موجود : 65,768,353
تعداد کوینهای نهایی : 84,000,000

نمودار قیمت لایت کوین

Comments are closed.