لایت کوین لایت کوین (Litecoin) (LTC)

رنکینگ 17 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 9.92 میلیارد دلار (0.53% از کل بازار)
قیمت : 4,323,128 تومان (148.56109594818 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.00373006 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -0.4995344 %
تغییر قیمت-7 روزه : -5.46065415 %
حجم معاملات-24 ساعته : 2.71 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 66,752,615
تعداد کوینهای موجود : 66,752,615
تعداد کوینهای نهایی : 84,000,000

نمودار قیمت لایت کوین

Comments are closed.