لایت کوین لایت کوین (Litecoin) (LTC)

رنکینگ 12 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 10.76 میلیارد دلار (0.69% از کل بازار)
قیمت : 3,764,379 تومان (161.21536157575 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -2.29593687 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -3.6510621 %
تغییر قیمت-7 روزه : -10.5704093 %
حجم معاملات-24 ساعته : 2.48 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 66,752,415
تعداد کوینهای موجود : 66,752,415
تعداد کوینهای نهایی : 84,000,000

نمودار قیمت لایت کوین

Comments are closed.