لایت کوین لایت کوین (Litecoin) (LTC)

رنکینگ 9 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 16.34 میلیارد دلار (0.79% از کل بازار)
قیمت : 6,591,198 تومان (244.79844541104 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.34786604 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -2.2769993 %
تغییر قیمت-7 روزه : 10.49717666 %
حجم معاملات-24 ساعته : 5.23 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 66,752,415
تعداد کوینهای موجود : 66,752,415
تعداد کوینهای نهایی : 84,000,000

نمودار قیمت لایت کوین

Comments are closed.