مونرو مونرو (Monero) (XMR)

رنکینگ 14 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 2.15 میلیارد دلار (0.55% از کل بازار)
قیمت : 3,511,966 تومان (121.10227207293 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.58238255 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -4.12301922 %
تغییر قیمت-7 روزه : -2.7977901 %
حجم معاملات-24 ساعته : 1.41 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 17,742,772
تعداد کوینهای موجود : 17,742,772

نمودار قیمت مونرو

Comments are closed.