نانو نانو (Nano) (NANO)

رنکینگ 58 کوین توضیحات
ارزش بازار : 118.78 میلیون دلار (0.05% از کل بازار)
قیمت : 15,199 تومان (0.891424395709 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.53736 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -2.41904 %
تغییر قیمت-7 روزه : -4.55035 %
حجم معاملات-24 ساعته : 6.8 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 133,248,297
تعداد کوینهای موجود : 133,248,297
تعداد کوینهای نهایی : 133,248,297

نمودار قیمت نانو

Comments are closed.