نم نم (NEM) (XEM)

رنکینگ 28 کوین توضیحات
ارزش بازار : 368.12 میلیون دلار (0.15% از کل بازار)
قیمت : 697 تومان (0.0409021787417 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.102498 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 1.66587 %
تغییر قیمت-7 روزه : 2.40769 %
حجم معاملات-24 ساعته : 11.01 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 8,999,999,999
تعداد کوینهای موجود : 8,999,999,999

نمودار قیمت نم

Comments are closed.