نئو نئو (Neo) (NEO)

رنکینگ 22 کوین توضیحات
ارزش بازار : 1.03 میلیارد دلار (0.28% از کل بازار)
قیمت : 312,613 تومان (14.5740279842 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.118569 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 11.1892 %
تغییر قیمت-7 روزه : 15.9004 %
حجم معاملات-24 ساعته : 442.42 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 70,538,831
تعداد کوینهای موجود : 100,000,000
تعداد کوینهای نهایی : 100,000,000

نمودار قیمت نئو

Comments are closed.