نئو نئو (Neo) (NEO)

رنکینگ 20 کوین توضیحات
ارزش بازار : 770.9 میلیون دلار (0.28% از کل بازار)
قیمت : 189,613 تومان (10.9287171622 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.973474 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 6.99313 %
تغییر قیمت-7 روزه : 6.71957 %
حجم معاملات-24 ساعته : 487.17 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 70,538,831
تعداد کوینهای موجود : 100,000,000
تعداد کوینهای نهایی : 100,000,000

نمودار قیمت نئو

Comments are closed.