نئو نئو (Neo) (NEO)

رنکینگ 21 کوین توضیحات
ارزش بازار : 1.05 میلیارد دلار (0.27% از کل بازار)
قیمت : 432,178 تومان (14.928443019435 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.94606194 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -5.76579433 %
تغییر قیمت-7 روزه : -19.48296979 %
حجم معاملات-24 ساعته : 423.11 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 70,538,831
تعداد کوینهای موجود : 100,000,000
تعداد کوینهای نهایی : 100,000,000

نمودار قیمت نئو

Comments are closed.