جدیدترین ارزهای رمزپایه
صد ارز برتر لیست کامل
رتبهنام(نام لاتین)(سمبل)قیمت (تومان)قیمت (دلار)درصد تغییر
24 ساعت
ارزش بازارحجم معاملات
24 ساعت
560
آبزِروِر (Observer) (OBSR)
99 0.00341457628616 -1.13035139↓% 7.84 میلیون دلار 142.71 هزار دلار
() ()
0 %
1438
اِسپِکتِروم کَش (SpectrumCash) (XSM)
4 0.00013271682728 -3.28363702↓% 430.96 هزار دلار 0
166
هایپِریون (Hyperion) (HYN)
3,170 0.1092969651036 -7.18368062↓% 34.62 میلیون دلار 102.74 هزار دلار
1992
اینماکس (INMAX) (INX)
526 0.01812351161402 -33.91506451↓% 46.54 هزار دلار 112.92 هزار دلار
() ()
0 %
2864
توکتوک (TOKOK) (TOK)
73 0.00251078035554 -1.30922658↓% 0 32.36 هزار دلار
1055
کوآی توکن (Kuai Token) (KT)
4,395 0.1515667382114 9.78728856↑% 1.66 میلیون دلار 7.25 میلیون دلار
2176
بولیون (Bulleon) (BUL)
316 0.01088473992326 7.1706769↑% 11.93 هزار دلار 1.74100042 دلار
() ()
0 %
2321
مُکس (MoX) (MOX)
4 0.00013271682728 -3.28363702↓% 667.23225654827 دلار 0
1137
بیت بال (BitBall) (BTB)
81 0.00280095639599 -0.36170545↓% 1.11 میلیون دلار 500.04 هزار دلار
410
کانتِنت وَلیو نِتورک (Content Value Network) (CVNT)
447 0.01541399526054 -18.51143962↓% 14.26 میلیون دلار 4.49 میلیون دلار
2122
بی تی سی لایت (BTC Lite) (BTCL)
27 0.00092901779097 -47.9219584↓% 17.37 هزار دلار 9.95555481 دلار
2102
بیت کویین (Bitcoiin) (B2G)
12 0.00039822219231 -3.26621754↓% 21.01 هزار دلار 0
() ()
0 %
2209
ایتالو (Italo) (XTA)
42 0.00145155622327 67.29050818↑% 8.41 هزار دلار 113.46588215 دلار
2456
سِنتِرکوین (CENTERCOIN) (CENT)
31 0.00105774847528 9.4357917↑% 0 767.89 هزار دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
2160
رویال کوین (ROIyal Coin) (ROCO)
258 0.00889362896169 -11.23417707↓% 13.62 هزار دلار 41.71535113 دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
283
بیت مَکس توکن (BitMax Token) (BTMX)
1,151 0.03968325812384 -0.14106578↓% 26.22 میلیون دلار 1.94 میلیون دلار
1793
دوج کَش (DogeCash) (DOGEC)
246 0.00849387694597 3.16412051↑% 111.66 هزار دلار 9.85 هزار دلار
() ()
0 %
3552
رام توکن (ROMToken) (ROM)
0 8.80894301E-6 -0.49763826↓% 0 0
1480
وینکو (Winco) (WCO)
22 0.00076975759823 -3.28363702↓% 369.85 هزار دلار 0
1899
پراکسی نود (ProxyNode) (PRX)
12 0.00039815048184 -3.28363702↓% 69.95 هزار دلار 5.08674087 دلار
577
اَتمیک والت کوین (Atomic Wallet Coin) (AWC)
19,543 0.67388703997044 -7.99473752↓% 7.15 میلیون دلار 134.96 هزار دلار
276
آلتی لدجر (Ultiledger) (ULT)
372 0.0128320212836 -2.20374067↓% 30.01 میلیون دلار 738.26 هزار دلار
2035
ایمپِلیوم (Impleum) (IMPL)
112 0.00384948119237 -6.50883227↓% 32.12 هزار دلار 0.00384949 دلار
297
اگِیوکوین (AgaveCoin) (AGVC)
1,721 0.05934467400272 -3.0480964↓% 23.18 میلیون دلار 16.55 هزار دلار
1062
فوتبال کوین (Footballcoin) (XFC)
107 0.00367838154248 -4.70008743↓% 1.38 میلیون دلار 66.11 هزار دلار
58
هِدج تِرِید (HedgeTrade) (HEDG)
19,263 0.66423105810052 0.16378515↑% 225.33 میلیون دلار 688.11 هزار دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
1881
کوییندز (QUINADS) (QUIN)
0 5.69395235E-6 -4.05888711↓% 75.7 هزار دلار 0
1180
فانتِین (Fountain) (FTN)
315 0.01087744220613 -0.88667747↓% 964.55 هزار دلار 5.35 هزار دلار
430
لَمبدا (Lambda) (LAMB)
449 0.01547007472572 0.69084476↑% 12.97 میلیون دلار 7.7 میلیون دلار
2244
بیکان (Beacon) (BECN)
331 0.01141364714615 -4.35963541↓% 5.98 هزار دلار 16.19381276 دلار
2010
اِف آی آی آی (Fiii) (FIII)
2 7.2024514E-5 -37.38575478↓% 34.74 هزار دلار 366.21540461 دلار
243
بائرچِین (Baer Chain) (BRC)
10,940 0.37723985595026 -3.98644996↓% 65.64 میلیون دلار 14.28 هزار دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
1426
کووا (COVA) (COVA)
5 0.00017683979371 -1.63737556↓% 441.39 هزار دلار 89.6 هزار دلار
2110
پلاس کوین (Plus-Coin) (NPLC)
1 4.193851742E-5 -2.37560108↓% 19.71 هزار دلار 0.34621437 دلار
1790
کوین آز (CoinUs) (CNUS)
10 0.0003335561287 -2.72464509↓% 113.41 هزار دلار 713.59230901 دلار
2005
هِربالیست توکن (Herbalist Token) (HERB)
0 4.28665562E-6 -17.10280398↓% 40.72 هزار دلار 38.39791526 دلار
2149
شیوِرز (Shivers) (SHVR)
8 0.00026548146154 -3.2849989↓% 14.46 هزار دلار 0
2205
تِرِیو1نوت (TravelNote) (TVNT)
119 0.00411422164571 -3.28363702↓% 8.86 هزار دلار 5.11 هزار دلار
1771
تِنا (TENA) (TENA)
1,232 0.04246938472986 -18.5546417↓% 113.5 هزار دلار 2.39 هزار دلار
982
تِرید توکن ایکس (Trade Token X) (TIOX)
628 0.02165178037398 -11.67073972↓% 1.85 میلیون دلار 137.5348606 دلار
() ()
0 %
268
لایوپییر (Livepeer) (LPT)
47,737 1.6460914204209 -14.31675983↓% 34.24 میلیون دلار 187.41 هزار دلار
1983
پلِی گِیم (PlayGame) (PXG)
1 4.601803997E-5 -0.87410897↓% 46.01 هزار دلار 140.03763206 دلار
() ()
0 %
952
اِسکای چِین (Skychain) (SKCH)
7,653 0.26388857277373 -2.97338066↓% 1.98 میلیون دلار 2.61 هزار دلار
461
آرگو (Aergo) (AERGO)
1,272 0.04387471664918 0.55696986↑% 11.58 میلیون دلار 4.05 میلیون دلار
1637
لیسک مِشین لِرنینگ (Lisk Machine Learning) (LML)
50 0.00173586857882 -29.32345593↓% 208.3 هزار دلار 456.30923817 دلار
() ()
0 %
733
کَمبِریا (Kambria) (KAT)
55 0.00188492665062 -4.64706904↓% 4.12 میلیون دلار 17.97 هزار دلار
() ()
0 %
2113
بیت گیلد پِلَت (BitGuild PLAT) (PLAT)
9 0.0003096510906 -0.88280113↓% 18.44 هزار دلار 7.61 هزار دلار
1146
اُپاسیتی (Opacity) (OPQ)
242 0.00833313410037 -3.57750259↓% 1.08 میلیون دلار 0
599
فوم (FOAM) (FOAM)
628 0.02166739225978 -2.40090572↓% 6.52 میلیون دلار 25.27 هزار دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
() ()
0 %
1456
بلاک لاجیک (Block-Logic) (BLTG)
515 0.01774911195586 -12.14728403↓% 406.44 هزار دلار 347.18158314 دلار
() ()
0 %
1213
کوآدرانت پروتکل (QuadrantProtocol) (EQUAD)
67 0.00230641657488 -0.2654921↓% 883.42 هزار دلار 54.24 هزار دلار
2196
زِلیوم (Zealium) (NZL)
19 0.0006635841364 -3.28363702↓% 9.88 هزار دلار 0.10353777 دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
2059
بیتناتیک توکن (BitNautic Token) (BTNT)
42 0.00145988510009 -3.28363702↓% 27.85 هزار دلار 191.39 هزار دلار
844
اَطلَس پروتکل (Atlas Protocol) (ATP)
32 0.00111372086594 -3.18166016↓% 2.87 میلیون دلار 157.25 هزار دلار
1352
بیت (BEAT) (BEAT)
132 0.00456419143244 5.17398928↑% 569.34 هزار دلار 0
() ()
0 %
584
آی اِل کوین (ILCOIN) (ILC)
350 0.0120712408458 -1.232369↓% 6.91 میلیون دلار 176.11 هزار دلار
946
بلاکچین سِرتیفاید دِیتا توکن (Blockchain Certified Data Token) (BCDT)
1,565 0.0539797021668 5.17398928↑% 2.04 میلیون دلار 0
1857
هایپِرکوانت (HyperQuant) (HQT)
25 0.00085895117426 7.62910423↑% 85.9 هزار دلار 4.53 هزار دلار
2308
دَش گرین (Dash Green) (DASHG)
18 0.00061049740549 -3.28363702↓% 1.4 هزار دلار 0
1982
بیزینِس کرِدیت اِلایِنس چِین (Business Credit Alliance Chain) (BCAC)
3 0.00010047712391 3.49635493↑% 46.63 هزار دلار 366.73284179 دلار
1704
نوآر (Noir) (NOR)
222 0.00766919251029 -4.8239046↓% 156.03 هزار دلار 329.19910481 دلار
2088
میکروماینز (Micromines) (MICRO)
0 1.3244743E-6 -9.10037999↓% 23.84 هزار دلار 152.7640817 دلار
514
سی دبلیو وی چِین (CWV Chain) (CWV)
75 0.00259788848392 0.0493441↑% 9.2 میلیون دلار 16.88 هزار دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
249
وِست چِین (VestChain) (VEST)
196 0.00676977726935 2.75968867↑% 57 میلیون دلار 82.69 هزار دلار
() ()
0 %
1399
وایتِس (Vites) (VITES)
0 1.327168273E-5 -3.30241499↓% 489.23 هزار دلار 0
2278
اِسکای هاب کوین (SkyHub Coin) (SHB)
154 0.00530867309123 -3.28363702↓% 3.42 هزار دلار 5.65196758 دلار
1358
مِنلو وان (Menlo One) (ONE)
54 0.00186852815193 5.17398928↑% 561.31 هزار دلار 0
10
بیت کوین اِس وی (Bitcoin SV) (BSV)
4,780,846 164.85675193987 -2.99547735↓% 3.06 میلیارد دلار 901.86 میلیون دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
1114
هیومَن اِسکیپ (Humanscape) (HUM)
73 0.00251463597629 -12.0507064↓% 1.19 میلیون دلار 13.87 هزار دلار
1964
اِتر اینک (EtherInc) (ETI)
4 0.00015464295135 -3.26621754↓% 49.25 هزار دلار 0
() ()
0 %
صد ارز برتر لیست کامل

Comments are closed.