نوآر نوآر (Noir) (NOR)

رنکینگ 1891 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 384.38 هزار دلار (کمتر از 0.01 درصد از کل بازار)
قیمت : 492 تومان (0.018701130521 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.75678183 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -2.68941021 %
تغییر قیمت-7 روزه : -16.71164145 %
حجم معاملات-24 ساعته : 690.10415696 دلار
تعداد کوینهای در گردش : 20,553,982
تعداد کوینهای موجود : 20,553,982

نمودار قیمت نوآر

Comments are closed.