کوانتوم کوانتوم (Qtum) (QTUM)

رنکینگ 52 کوین توضیحات
ارزش بازار : 162.53 میلیون دلار (0.06% از کل بازار)
قیمت : 36,800 تومان (1.678447519 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.831592 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 1.64132 %
تغییر قیمت-7 روزه : 3.99634 %
حجم معاملات-24 ساعته : 282.61 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 96,832,088
تعداد کوینهای موجود : 102,551,508
تعداد کوینهای نهایی : 107,822,406

نمودار قیمت کوانتوم

Comments are closed.