کوییندز کوییندز (QUINADS) (QUIN)

رنکینگ 1760 توکن توضیحات
ارزش بازار : 655.08 هزار دلار (کمتر از 0.01 درصد از کل بازار)
قیمت : 1 تومان (4.927239424E-5 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.11549372 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -3.99687169 %
تغییر قیمت-7 روزه : 9.36531469 %
تعداد توکنهای در گردش : 13,294,999,111
تعداد توکنهای موجود : 20,000,000,000

نمودار قیمت کوییندز

Comments are closed.