استیم استیم (Steem) (STEEM)

رنکینگ 100 کوین توضیحات
ارزش بازار : 58.84 میلیون دلار (0.02% از کل بازار)
قیمت : 1,933 تومان (0.164141432 دلار) (0.00001750 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.88 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -0.39 %
تغییر قیمت-7 روزه : -4.06 %
حجم معاملات-24 ساعته : 2.27 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 358,481,112
تعداد کوینهای موجود : 375,455,206

نمودار قیمت استیم

Comments are closed.