تدر تدر (Tether) (USDT)

رنکینگ 3 توکن توضیحات
ارزش بازار : 16.54 میلیارد دلار (4.2% از کل بازار)
قیمت : 29,017 تومان (1.00058393005 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.00428375 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.02290046 %
تغییر قیمت-7 روزه : -0.05749156 %
حجم معاملات-24 ساعته : 47.97 میلیارد دلار
تعداد توکنهای در گردش : 16,532,560,602
تعداد توکنهای موجود : 17,075,579,134

نمودار قیمت تدر

Comments are closed.