تدر تدر (Tether) (USDT)

رنکینگ 3 توکن توضیحات
ارزش بازار : 8.8 میلیارد دلار (3.51% از کل بازار)
قیمت : 17,056 تومان (1.0003766135 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.110611 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -0.118477 %
تغییر قیمت-7 روزه : 0.0348582 %
حجم معاملات-24 ساعته : 32.08 میلیارد دلار
تعداد توکنهای در گردش : 8,798,069,379
تعداد توکنهای موجود : 9,079,177,442

نمودار قیمت تدر

Comments are closed.