ترون ترون (TRON) (TRX)

رنکینگ 16 توکن توضیحات
ارزش بازار : 1.53 میلیارد دلار (0.42% از کل بازار)
قیمت : 462 تومان (0.0213975335151 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.151591 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 3.17431 %
تغییر قیمت-7 روزه : 6.50157 %
حجم معاملات-24 ساعته : 648.89 میلیون دلار
تعداد توکنهای در گردش : 71,659,657,369
تعداد توکنهای موجود : 100,850,743,812

نمودار قیمت ترون

Comments are closed.