ترون ترون (TRON) (TRX)

رنکینگ 15 توکن توضیحات
ارزش بازار : 1.87 میلیارد دلار (0.47% از کل بازار)
قیمت : 759 تومان (0.02615718462193 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.00416516 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -3.4857589 %
تغییر قیمت-7 روزه : -2.50801911 %
حجم معاملات-24 ساعته : 960.87 میلیون دلار
تعداد توکنهای در گردش : 71,659,657,369
تعداد توکنهای موجود : 100,850,743,812

نمودار قیمت ترون

Comments are closed.