ورج ورج (Verge) (XVG)

رنکینگ 83 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 66.89 میلیون دلار (0.03% از کل بازار)
قیمت : 70 تومان (0.00410926707812 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.48317 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -1.43468 %
تغییر قیمت-7 روزه : 16.3799 %
حجم معاملات-24 ساعته : 2.75 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 16,278,974,343
تعداد کوینهای موجود : 16,278,974,343
تعداد کوینهای نهایی : 16,555,000,000

نمودار قیمت ورج

Comments are closed.