زیکش زیکش (Zcash) (ZEC)

رنکینگ 32 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 280.36 میلیون دلار (0.12% از کل بازار)
قیمت : 420,175 تومان (35.6836591443 دلار) (0.00418894 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.39 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -2.58 %
تغییر قیمت-7 روزه : -3.17 %
حجم معاملات-24 ساعته : 162.45 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 7,856,869
تعداد کوینهای موجود : 7,856,869

نمودار قیمت زیکش

Comments are closed.