زیکش زیکش (Zcash) (ZEC)

رنکینگ 64 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 1.31 میلیارد دلار (0.08% از کل بازار)
قیمت : 2,665,864 تومان (106.52803957102 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.47837574 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 1.42355669 %
تغییر قیمت-7 روزه : 11.2750921 %
حجم معاملات-24 ساعته : 199.71 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 12,312,519
تعداد کوینهای موجود : 12,312,519
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت زیکش

Comments are closed.