زیکش زیکش (Zcash) (ZEC)

رنکینگ 26 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 419.61 میلیون دلار (0.17% از کل بازار)
قیمت : 773,846 تومان (45.3868626525 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.18711 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -0.221584 %
تغییر قیمت-7 روزه : -8.27457 %
حجم معاملات-24 ساعته : 161.62 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 9,245,144
تعداد کوینهای موجود : 9,245,144
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت زیکش

Comments are closed.