زیکش زیکش (Zcash) (ZEC)

رنکینگ 30 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 684.34 میلیون دلار (0.19% از کل بازار)
قیمت : 1,859,105 تومان (66.515380809528 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.6453887 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.50811386 %
تغییر قیمت-7 روزه : -10.31705898 %
حجم معاملات-24 ساعته : 567.27 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 10,288,456
تعداد کوینهای موجود : 10,288,456
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت زیکش

Comments are closed.