زیکش زیکش (Zcash) (ZEC)

رنکینگ 23 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 553.36 میلیون دلار (0.19% از کل بازار)
قیمت : 960,695 تومان (79.0695609821 دلار) (0.00747219 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.4 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 4.38 %
تغییر قیمت-7 روزه : -11.76 %
حجم معاملات-24 ساعته : 408.75 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 6,998,444
تعداد کوینهای موجود : 6,998,444

نمودار قیمت زیکش

Exchanging

Comments are closed.