زیکش زیکش (Zcash) (ZEC)

رنکینگ 22 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 876 میلیون دلار (0.25% از کل بازار)
قیمت : 2,232,988 تومان (89.8586800589 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 2.43322 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 8.98593 %
تغییر قیمت-7 روزه : 22.7545 %
حجم معاملات-24 ساعته : 482.89 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 9,748,669
تعداد کوینهای موجود : 9,748,669
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت زیکش

Comments are closed.