زیکش زیکش (Zcash) (ZEC)

رنکینگ 23 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 499.91 میلیون دلار (0.2% از کل بازار)
قیمت : 1,043,934 تومان (75.9500865353 دلار) (0.00950652 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.24 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -0.34 %
تغییر قیمت-7 روزه : 14.03 %
حجم معاملات-24 ساعته : 400.05 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 6,582,106
تعداد کوینهای موجود : 6,582,106

نمودار قیمت زیکش

Exchanging

Comments are closed.