زیکش زیکش (Zcash) (ZEC)

رنکینگ 27 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 473.52 میلیون دلار (0.18% از کل بازار)
قیمت : 607,226 تومان (51.5690706308 دلار) (0.00590558 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.2 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -0.25 %
تغییر قیمت-7 روزه : -15.67 %
حجم معاملات-24 ساعته : 427.08 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 9,182,269
تعداد کوینهای موجود : 9,182,269
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت زیکش

Comments are closed.